กิจกรรม SIC English Camp 2016 แคมป์เรียนรู้ภาษาอังกฤษ กับอาจารย์คริสโตเฟอร์ ไรท์

SPU Activity

โดย nattaporn

นักเรียนมัธยมปลายทั้ง 79 คน เข้าร่วมกิจกรรม Walk - Rally ฝึกทักษะ เรียนรู้คำศัพท์ ตอบคำถามจากภาพ การอ่านออกเสียง การแปลงประโยคจากไทย - อังกฤษ การฝึกแนะนำตัว ฯลฯ ด้วยภาษาอังกฤษ ทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ และกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น ในโอกาสนี้ได้สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับความรู้สึกของกิจกรรมนี้ และความประทับใจต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีนักเรียนหลายคนสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยแล้ว และสุดท้ายได้ประกาศผลรางวัลผู้ชนะในการตอบคำถาม ทำให้นักเรียนมีประสบการณ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดขึ้น ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคาร 40 ปีศรีปทุม #SICEnglishCamp2016 #SPUIC#SRIPATUMUNIVERSITY

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage