นิเทศศาสตร์ SPU ผลิตหนังสั้น โครงการ "อาชีวะทำดีเพื่อพ่อ"

SPU Activity

โดย nattaporn

#ฐานที่1 น้อง ๆ อาชีวะเรียนรู้เทคนิคการจัดไฟ สำหรับการถ่ายหนังฉากอารมณ์ต่าง ๆ
ได้เห็น ได้จับอุปกรณ์จริง และเห็นการเปลี่ยนแปลงของการจีดไฟแบบต่าง ๆ จริง และเรียนรู้จากอาจารย์ธนนท์ ศรหุนะ ตัวจริงจากศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะแสงเป็นส่วนสำคัญของอารณ์ของหนัง และสามารถสร้างเสน่ห์ของหนังได้ จากฐานนี้น้อง ๆ ได้ความรู้เรื่องกาจัดแสงเยอะเลยค่ะ
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

#ฐานที่2 น้อง ๆ เรียนรู้เรื่องกล้อง และการถ่ายทำในมุมต่าง ๆ ค่ะได้จับกล้องจริง ได้ฝึกถ่ายด้วยกล้อง SONY FS7 ตัวล่าสุด, ได้ลองใช้ Ronin Stabilizer, การถ่ายภาพด้วย Drone และการใช้ Dolly Skater ล้ำมาก!

UploadImage

 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
#ฐานที่3 น้อง ๆ เรียนรู้เรื่องการตัดต่อ การควบคุมเสียง ในห้อง Studio ระดับมืออาชีพห้อง Studio สำหรับตัดต่อภาพ ควบคุมภาพ ควบคุมเสียง ของคณะนิเทศศาสตร์ มาตรฐานเดียวกับ Studio มืออาชีพในวงการวิทยุ โทรทัศน์ เพื่อประสบการณ์การเรียน การฝึกทำชิ้นงานที่มีความเป็นมือาชีพที่สุดค่ะ
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
#ฐานที่4  น้อง ๆ เรียนรู้เรื่องการเขียนบท'อาจารย์ซายน์' วิชชา วรรณรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล แนะนำน้อง ๆ เรื่องการสร้างบทภาพยนตร์ การเขียนบทหนังสั้น การสร้างบทจากความฝันและแรงบันดาลใจที่มีอยู่ทุกที่ เทคนิคการเขียนบทที้แตกต่าง เพื่อสร้างความประทับใจจากฐานนี้ น้อง ๆ ได้แนวคิด แนวทางที่จะไปปรับ แก้บทหนังสั้นของตัวเองแล้วค่ะ

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

#อาชีวะทำดีเพื่อพ่อ #นิเทศศาสตร์ #SPU
==================================
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาคาร 30 ปีศรีปทุม (อาคาร 9) ชั้น 8
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2335
www.spu.ac.th/commarts