ท่านเจ้าคุณธงชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวรวิหารและประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล

SPU Activity

โดย nattaporn

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมของผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับพระพรหมมังคลาจารย์ ท่านเจ้าคุณธงชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวรวิหารและประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


คลิดดูคลิป
https://youtu.be/CuXUPD4UiGw