SPU : ม.ศรีปทุม ห่วงวัยรุ่น ร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก

SPU News

โดย kanokpong sartsang

UploadImage

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยศูนย์สุขภาวะ รับการตรวจเยี่ยมและติดตามการทำงานด้านอนามัยเจริญพันธ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากศูนย์บริการสาธารณสุข จตุจักร กรุงเทพฯ และรับสื่อเอกสารรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ตระหนักถึงอันตรายและวิธีการป้องกันโรคเอดส์ให้มากขึ้น พร้อมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคเอดส์อย่างถูกต้อง ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้
#spu #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง


UploadImageUploadImageUploadImage