นศ.ศิลปะการแสดง นิเทศ ม.ศรีปทุม คว้า 3 รางวัลจากการ Battle Mime (ละครใบ้)

SPU Award

โดย Busakorn SPU

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 3  ได้คว้า 3 รางวัลจากการ Battle Mime (ละครใบ้) ได้แก่ รางวัล Creative , Impressive และ Excellent

UploadImage


UploadImage

UploadImage

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะการแสดง ทำให้นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์มากมายจากการเข้าอบรมในครั้งนี้  จัดโดยเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยสยาม  

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง