SPU : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ จับมือ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ให้ความรู้การเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นักเรียน โรงเรียนเซ็นทรัล อินเตอร์ บริรักษ์ จ.อุบลราชธานี

SPU News

โดย kanokpong sartsang

UploadImage
คณาจารย์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น  เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์ พร้อมให้คำปรึกษาในรายละเอียดการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้กับนักเรียนโรงเรียนเซ็นทรัล อินเตอร์ บริรักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 3/2559 โดยมี อาจารย์พนธ์พันธ์ เลิศจันทรางกูล ที่ปรึกษาโรงเรียนฯ ให้การต้อนรับ  ณ  ห้องประชุมโรงเรียน เซ็นทรัล อินเตอร์ บริรักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

UploadImageUploadImageUploadImage