จัดแสดง Concert ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา Singing 2

SPU Activity

โดย nattaporn

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ของเด็กนิเทศ PA กับการจัดแสดง Concert

เด็กนิเทศ สาขาศิลปะการแสดง ชั้นปีที่ 2 เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดยการจัดแสดง Concert ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา Singing 2

งานนี้เด็ก PA ต้องสร้างสรรค์งาน ทุกกระบวนการ ได้แก่ Theme ,Concept , Mood & Tone , Scene ฯลฯ และได้ฝึกปฏิบัติการเป็น Back Stage อีกด้วย ได้ลงมือทำ ทั้งงานเบื้องหน้า และเบื้องหลังเลยค่ะ

#ลงมือทำจริงเรียนรู้จริง #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

#เด็กนิเทศ #SPU เรียนรู้จากการลงมือทำ

#นิเทศศาสตร์ #SPU
==================================
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาคาร 30 ปีศรีปทุม (อาคาร 9) ชั้น 8
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2335
www.spu.ac.th/commarts

UploadImage 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage