SPU : สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม “พี่สอนน้อง” โรงเรียนสารวิทยา

SPU News

โดย kanokpong sartsang

UploadImage
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดย อาจารย์กิ่งแก้ว  พรอภิรักษ์สกุล อาจารย์ประจำ นำทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรม บริการวิชาการสู่สังคม บรรยายพิเศษให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนสารวิทยาในหัวข้อ Social Media Marketing พร้อมมอบทุนการศึกษาทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มูลค่าทุนละ 5,000บาท ให้กับน้องๆนักเรียน  ณ ห้องประชุม โรงเรียนสารวิทยา  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้