ร่วมกันทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 9 รูป

SPU Activity

โดย nattaporn

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกันทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 9 รูปเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานกิจกรรมหูกวาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

ซึ่งชมรมพุทธศาสน์ ร่วมกับ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา คณะ วิทยาลัย และหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดขึ้นในทุกวันพฤหัสบดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่ วันที่ 8 ธันวาคม 2559 จนถึง 27 เมษายน 2560 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

UploadImage 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage