ม.ศรีปทุม ร่วมใจทำบุญตักบาตรทุกพฤหัสฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙

SPU Activity

โดย วรพจน์ บุญศรี

UploadImage
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกันทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 9 รูปเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานกิจกรรมหูกวาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
     ซึ่งชมรมพุทธศาสน์ ร่วมกับ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา คณะ วิทยาลัย และหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดขึ้นในทุกวันพฤหัสบดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ จนถึง ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป