คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ผลิตบัณฑิตป้อนภาคอุตสาหกรรม

SPU Activity

โดย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ลงนามความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตป้อนภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมงานด้านสหกิจศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คุณโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.59 

UploadImage

UploadImage