ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชมเชย "ประกวดนวัตกรรมธุรกิจ Startup" ระดับอุดมศึกษา

SPU Award

โดย Busakorn SPU

ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลชมเชย "โครงการประกวดนวัตกรรมธุรกิจ Startup" ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

UploadImage

สร้าง Application SBuy จะช่วยประสานระหว่างผู้บริโภคกับเคาน์เตอร์แบรนด์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้มั่นใจว่าจะได้รับสินค้าที่เป็นแบรนด์แท้แน่นอน จาก Counter Brand เสมือนกับลูกค้าได้เดินเข้าไปซื้อสินค้าที่ Counter Brand นั้นๆ ด้วยตัวเอง