SPU : นักศึกษาทุนฯ สรุปผลโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน และขอบคุณคณะผู้บริหาร ม.ศรีปทุม

SPU News

โดย kanokpong sartsang

UploadImage
อาจารย์จิณดา  เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ นำคณะนักศึกษาทุนโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เข้าพบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติจีน  ระหว่างวันที่ 15 - 29 ตุลาคม  2559  ณ  มหาวิทยาลัยจี้หนาน วิทยาเขตภาษาและวัฒนธรรมจีน เมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชาจีน ที่ผ่านมา ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้เล่าประสบการณ์และเรื่องราวต่างๆที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯดังกล่าวให้ที่ประชุมได้รับทราบ และนอกจากนี้ตัวแทนนักศึกษาทุนโครงการฯ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้สนับสนุนและมอบโอกาส  การเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรม ในสาธารณรัฐประชาชาจีน ครั้งนี้ รวมถึงได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณ โดยมี ผศ.ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนรับมอบ  ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปีศรีปทุม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.บางเขน เมื่อเร็วๆนี้

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage