SPU : ร.ร. สตรีวัดอัปสรสวรรค์ คว้าแชมป์ “ตอบปัญหากฎหมาย” 59 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดโดย คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม

SPU News

โดย kanokpong sartsang

UploadImageคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการแข่งขัน “ตอบปัญหากฎหมาย” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แสดงออกถึงความรู้ทางด้านกฎหมาย และสามารถนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวให้โอวาทและนำนักเรียนและคณาจารย์ที่เข้าร่วมในพิธีได้ทำการยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา 
 
ซึ่งภายหลังจบสิ้นการแข่งขัน“ตอบปัญหากฎหมาย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2559  ได้มีพิธีมอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ชนะเลิศและได้ตำแหน่งรองชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานมอบถ้วยพระราชทานฯ แก่โรงเรียนที่ชนะเลิศและได้รองชนะเลิศ ตามลำดับ ซึ่งผลการแข่งขันปรากฎว่าในปีนี้ รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ นักกฏหมายรุ่นเยาว์  จากโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์  และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียน
อำนาจเจริญ   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม  และโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

UploadImageUploadImageUploadImage