ม.ศรีปทุม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ ปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

SPU News

โดย Koiy SPU

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ ปัญญาสมวาร (50 วัน)
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เวลา 09.30น  ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน  ณ พระอุโบสถวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร
เวลา 10.00น. พิธีสวดพระพุทธมนต์
เวลา 11.00น ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 40 รูป

หมายเหตุ  การแต่งกาย : ข้าราชการ  ชุดปกติขาวไว้ทุกข์  / ประชาชนทั่วไป  ชุดสุภาพไว้ทุกข์