นักกฏหมายรุ่นเยาว์ “สตรีวัดอัปสรสวรรค์” คว้าแชมป์ “ตอบปัญหากฎหมาย” ชิงถ้วยพระราชทานฯ ‘59

SPU Activity

โดย วรพจน์ บุญศรี

UploadImage
     คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการแข่งขัน “ตอบปัญหากฎหมาย” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แสดงออกถึงความรู้ทางด้านกฎหมาย และสามารถนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

       ซึ่งการแข่งขัน “ตอบปัญหากฎหมาย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2559 นี้มีโรงเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 39 โรงเรียน มีผลการแข่งขัน ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนอำนาจเจริญ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม