ตอบปัญหากฎหมาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

SPU Activity

โดย Nuttu

​คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จัดการแข่งขัน

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจำปีการศึกษา 2559
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.