SPU : ศูนย์สุขภาวะ ม.ศรีปทุม ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 13 บางเขน จัดกิจกรรม Love Your Life เอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์

SPU News

โดย kanokpong sartsang

UploadImageกลุ่มงานกิจการนักศึกษา โดยศูนย์สุขภาวะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 13 บางเขน  โดย นพ.ยงยศ หัถพรสวรรค์ / พญ. วิยะดา บุญเลือง และชมรม Love Your Life จัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้เรื่องเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ ให้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ณ  โซน C ชั้นล่าง อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้ โดยภายในงานมีกิจกรรม การให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับนักศึกษาและบุคลากร ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการให้บริการตรวจเลือด การเสวนา วัคซีนสำคัญในชีวิต ฯ  ความรู้โดยจิตแพทย์วัยรุ่น