SPU : ม.ศรีปทุม พัฒนาผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง "การสร้างแรงบันดาลใจในการบริหารให้ประสบความสำเร็จ" โดย คุณสรกล อดุลยานนท์ (หนุ่ม เมืองจันทร์)

SPU News

โดย kanokpong sartsang

UploadImageมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนาผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในกลุ่มผู้บริหาร โดยมี ดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่ผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรื่อง "การสร้างแรงบันดาลใจในการบริหารให้ประสบความสำเร็จ" โดยคุณสรกล อดุลยานนท์ (หนุ่ม เมืองจันทร์)ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์พร้อมแนวคิดดีๆ อาทิ Case study: S-OIL HERE จากปัญหาที่จอดรถในเกาหลีที่ส่งผลต่อการสิ้นเปลืองพลังงาน ที่แก้ได้ด้วยลูกโป่ง *การแก้ปัญหาที่ยาก ไม่จำ***3 คำเพื่อทีม***ความสำเร็จเป็นของทุกคน **ขอโทษ** ไม่เป็นไรเอาใหม่ , อย่าเสียสมาธิไปกับอดีต, Case study: JAL คาซูโอ อินาโมริ 1.เปลี่ยนทัศนคติ  2.สร้างการเปลี่บนแปลงจากทั้งองค์กร สมการความสำเร็จ = พรสวรรค์ + พรแสวง + *ทัศนคติ*  ***การใส่ใจในทุกรายละเอียด*** *ทำความเข้าใจผู้อื่น* บรรยากาศการทำงานจะเปลี่ยนไป เมื่อเกิดความเข้าใจของห่วงโซ่ที่เชื่อมต่อกัน ฯลฯ  ณ  ห้อง Auditorium 1 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้
#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม # เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง 

UploadImageUploadImage