SPU : ม.ศรีปทุม พัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางสายวิชาการและสายสนับสนุน

SPU News

โดย kanokpong sartsang

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมี อาจารย์เปรมจิต  เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ทแอนด์สปา  จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา โดยมีการทำกิจกรรมสร้างการทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ ส่งเสริมให้เกิดทักษะ ต่อด้วยกิจกรรมแรลลี่ 8 ฐาน...ซึ่งทุกคนสนุกสนานพร้อมได้รับสิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมากมายเพื่อสร้างความสำเร็จและนำไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดและนอกจากนี้ยังมีการจัดทำการ workshop อีกด้วย

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม # เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

 
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage