SPU : สำนักงานบุคคล ม.ศรีปทุม จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ให้กับคณาจารย์และบุคลากร

SPU News

โดย kanokpong sartsang

UploadImageสำนักงานบุคคล  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  4 สายพันธุ์  ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อดูแลสุขภาพของบุคลากร ให้ห่างไกลจากโรคใข้หวัดใหญ่  โดยจัดคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเมโย  มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  ในครั้งนี้    ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.00 น. ณ  บริเวณชั้น 1 โซน C อาคาร 40 ปี ศรีปทุม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กทม.(บางเขน)  ระหว่างวันที่  22 - 23 พฤศจิกายน 2559