SPU : ม.ศรีปทุม ให้การต้อนรับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เยี่ยมเยียน นักศึกษาทุนพระราชทาน

SPU News

โดย kanokpong sartsang

UploadImage
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ ท่านผู้หญิงวิลาวัล วีรานุวัตต์ ประธานฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีอรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เนื่องในโอกาสการมาเยี่ยมเยียนติดตามผลการศึกษาของนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ กรณีครอบครัวประสบสาธารณภัยและนักเรียนเรียนดีจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมให้โอวาทและมอบสิ่งของพระราชทานให้กับนักเรียนทุน จำนวน 12 คน ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา
UploadImage
UploadImage