ปาริชา ปิสิตโร (เกว) ศิษย์เก่าสาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี เจ้าหน้าที่รายงานการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

SPU News

โดย suchart

UploadImage
การนำความรู้จากการเรียนมาทำงานจริง
         อาชีพนี้ตรงกับสายงานที่เรียนมาค่ะ ได้คลุกคลีกับตัวเลขทางการเงินและการจัดทำงบการเงิน ซึ่งได้ใช้วิชาความรู้ที่เรียนมาเกือบจะทั้งหมดเลยก็ว่าได้ โดยองค์ความรู้ที่ได้นำมาใช้มากที่สุด ได้แก่ หลักการบัญชี มาตรฐานการบัญชี การเงิน ความรู้เกี่ยวกับภาษี การใช้งานข้อมูลสารสนเทศและภาษาอังกฤษ (อันนี้สำคัญมากค่ะ)
พูดถึง SPU
         มหาวิทยาลัยศรีปทุมมุ่งเน้นการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตการทำงาน ผ่านการถ่ายทอดความรู้จากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้มข้นมีมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมายให้นักศึกษาได้เข้าร่วม เพื่อฝึกความกล้าแสดงออก กระตุ้นให้เกิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และให้รู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตการทำงานทั้งสิ้นค่ะ
         การเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนอกจากจะได้ความรับความรู้แล้ว ที่นี่ยังมีโอกาสเยอะแยะมากมายให้เราได้เดินตามความฝันค่ะ ส่วนตัวแล้วประทับใจในความดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ บรรยากาศในมหาวิทยาลัย สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ตลอดจนมิตรภาพดีๆ ที่ได้จากรั้วแห่งนี้ค่ะ
ฝากถึงน้องๆ
         ขอให้ตั้งใจและเต็มที่กับสิ่งที่ทำ แล้วเราจะทำมันได้ดี อาจมีเหนื่อยบ้าง ท้อแท้บ้าง ไม่เป็นไร ท้อได้แต่อย่าถอยต้องอดทนและอยากให้ตั้งรับกับโลกปัจจุบันสมัยนี้ที่เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว เราต้องก้าวให้ทันค่ะ