เผดิม เพ็ชรกูล ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 • ศิษย์เก่าดีเด่นนิติศาสตรบัณฑิต ปี 2553

SPU News

โดย suchart

เผดิม เพ็ชรกูล
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7

• ศิษย์เก่าดีเด่นนิติศาสตรบัณฑิต ปี 2553


         ผมมีเพื่อนสนิทที่นั่งเรียนด้วยกัน คุณพ่อของเขารับราชการเป็นพนักงานอัยการ ด้วยความสงสัยว่าพนักงานอัยการมีหน้าที่อย่างไร ผมจึงได้สอบถามจากคุณพ่อเกี่ยวกับภาระหน้าที่การงานของพนักงานอัยการ แต่คุณพ่อของผมซึ่งรับราชการเป็นปลัดอำเภอ บอกว่าการเป็นพนักงานอัยการต้องเรียนกฎหมายให้เก่งและสุดยอดของการเป็นนักกฎหมาย คือการได้รับราชการเป็นผู้พิพากษา หลังจากนั้นเป็นต้นมาผมจึงมีความตั้งใจว่าจะต้องเป็นผู้พิพากษาให้ได้ หลังจากจบ ม.ศ.5 ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สอบเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ ประกอบกับมีความตั้งใจที่จะเรียนนิติศาสตร์ และเห็นว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดสอนในคณะนิติศาสตร์ประกอบกับเป็นคณะที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในหมู่ข้าราชการพลเรือนและข้าราชการตำรวจจึงตัดสินใจเข้าเรียนในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม