แข่งขันตอบปัญหาทางด้านการบัญชี ครั้งที่ 8

SPU calendar

โดย Nuttu

คณะบัญชี ร่วมกับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย และสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการบัญชี ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยรางวัลจากรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.