ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ลาภศิริ (อ.ฮั้ว) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

SPU News

โดย suchart

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ลาภศิริ (อ.ฮั้ว)
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ความเชี่ยวชาญ
         เชี่ยวชาญด้านการตลาด โดยเฉพาะการตลาดบริการ (Service Marketing)
ก่อนจะมาเป็นอาจารย์ SPU
         เริ่มงานที่ฝ่ายบุคคล ธนาคาร สหธนาคาร จำกัด และร่วมงานกับธนาคารฯ มากว่า 10 ปี โดยได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นของฝ่ายบุคคล ในปีที่ 2 จากนั้นได้ร่วมงานกับฝ่ายสินเชื่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ ด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าก่อนจะศึกษาต่อ M.B.A. (Marketing – English Program) ที่่ NIDA และได้รับทุนศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ A.I.T
รางวัลที่ได้รับ
         จากการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมาจึงเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนโลกธุรกิจอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Service Industry ผลงานดุษฎีนิพนธ์หัวข้อ “Customer Response to Sales Force Automation in the Insurance Industry” จึงได้รับรางวัล “TheRunner-up Award for Dissertation Research” ซึ่งเป็นการประกวดดุษฎีนิพนธ์ระดับโลก จัดโดย American Marketing Association: AMA ณ เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือเป็นรางวัลที่การันตีได้ถึงความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ดังกล่าว และยังเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้รับรางวัลจากเวทีนี้ จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองความเป็นนักการตลาดมืออาชีพในระดับนานาชาติ (ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค) จากการได้รับ Certificate of Certified Professional Marketer (Asia Pacific), Asia Pacific Marketing Federation (APMF) อีกด้วย
@SPU
ความประทับใจ
         มี 2 เหตุการณ์ คือ วันไหว้ครู เวลาที่นักศึกษาร้องเพลง “พระคุณที่ 3” เรารู้สึกตื้นตัน รับรู้ได้เลยว่าอาชีพครูเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มาก และวันรับปริญญา ได้เห็นว่า เราได้ทำให้คนๆ หนึ่งมีความรู้ แล้วนำไปประกอบอาชีพได้ เห็นรอยยิ้มของพ่อแม่และผู้ปกครอง ที่เห็นความสำเร็จของบุตรหลาน
ข้อดีของการเรียน บริหารธุรกิจ SPU
         งานบริหาร เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตของทุกอาชีพในปัจจุบันสอนให้เราบูรณาการในทุกๆ ด้าน เช่น เรื่องเงิน เรื่องการตลาด เรื่องคนหรือ HR การที่เราจะประกอบอาชีพใดก็ตามจะมีเรื่องเหล่านี้เกี่ยวข้องด้วยเสมอ
ฝากถึงน้องๆ
         ค้นหาตัวเองให้เจอว่าตนเองชอบอะไร แล้วเดินหน้าเติมเต็มด้วยการหาความรู้ เรียนรู้ในเรื่องนั้นอย่างเต็มที่ และใช้โซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เช่น ชอบทำธุรกิจ สามารถฝึกเรียนรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจจาก Facebook ได้ ปัจจุบันการค้าขายสินค้า Online สามารถทำได้ตั้งแต่เรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย ทำให้มีรายได้ระหว่างเรียนอีกด้วย