ยุทธพงษ์ สอนเจริญกุล (ยุทธ) ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ปัจจุบันทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

SPU News

โดย suchart

UploadImage