กัญชพร รณรงค์ (มะเหมี่ยว) สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ คณะดิจิทัลมีเดีย ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต

SPU News

โดย suchart

กัญชพร รณรงค์ (มะเหมี่ยว)
สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ คณะดิจิทัลมีเดีย
ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต

ผลงาน : แก้วจอมแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วาดภาพประกอบ Digital Painting
โครงการจินตนาการสืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 9
“วรรณกรรมเจ้าฟ้าแห่งความประทับใจ”


         การที่ได้เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้รู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะ เพราะได้อ่านวรรณกรรมของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อีกทั้งโครงการครั้งนี้เป็นการแข่งขันโดยใช้การวาดภาพบนคอมพิวเตอร์ซึ่งตรงกับการเรียนของคณะดิจิทัลมีเดียที่เหมี่ยวเรียนอยู่ และเนื่องจากเป็นหัวข้อวรรณกรรมเจ้าฟ้า เหมี่ยวจึงเลือกหนังสือเด็กเรื่อง “แก้วจอมแก่น” ค่ะ เพราะเป็นหนังสือที่เข้าใจง่ายและเหมาะกับทุกเพศทุกวัย แต่เพราะเป็นหนังสือที่ถูกเขียนมานานมากแล้ว บางคนรู้จักหนังสือแต่ไม่รู้เนื้อหาของหนังสือ เหมี่ยวจึงพยายามเขียนเรื่องราวของแก้วทั้งหมดในภาพๆ เดียว เพื่อสื่อถึงความสนุกสนาน ความรู้จักพอเพียง การเรียนรู้ และความดีงามในแบบของแก้วให้ทุกคนได้เห็น โดยเหมี่ยวพยายามเขียนทุกๆอย่างในภาพให้มีความหมาย เช่น ต้นไม้หมายถึงต้นลูกพลับป่าที่ทำให้แก้วตกลงมาขาหักเพราะความซนของเด็กๆ ปลากัด มดแดง ชายหาดและเปลือกหอย แสดงถึงการได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และธรรมชาติต่างๆ ดอกบัวหมายถึงคุณธรรมความดีงามที่ปกคลุมตัวแก้วและผองเพื่อน โดยทุกๆ อย่างที่เขียนนั้นเป็นองค์ประกอบจากตอนต่างๆ ในหนังสือ “แก้วจอมแก่น” ค่ะ เหมี่ยวจึงอยากถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ เหล่านี้ให้ทุกคนได้เห็นค่ะ
         คณะดิจิทัลมีเดีย สอนเราทุกๆ อย่างในสิ่งที่เป็นพื้นฐานวิชาชีพของการเป็นนักออกแบบที่ดีค่ะ อาจารย์ในคณะดิจิทัลมีเดียจึงคอยย้ำาเตือนพื้นฐาน เหมือนเป็นการก่อบันไดขึ้นมาใหม่ ทำาให้แข็งแรงยิ่งขึ้นและมากพอที่จะทำาให้เราสามารถก้าวผ่านกำแพงสูงข้างหน้าไปได้ และเป็นแรงผลักดันที่ทำให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาขึ้นมาในที่สุดค่ะ”


UploadImage