มกรา มีรัตน์ (กอล์ฟ) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิษย์เก่าโรงเรียนพรตพิทพยัต

SPU News

โดย suchart

มกรา มีรัตน์ (กอล์ฟ)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิษย์เก่าโรงเรียนพรตพิทพยัต

ผลงาน : Eye of River
รางวัล Bronze Award โครงการ Nippon paint
Young Designer Awards 2015


         Eye of River คือ Community Center สำหรับคนทุกเพศ ทุกวัยตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ใกล้กับชุมชนแออัดคลองเตย จากชุมชนแออัดที่สะท้อนภาพลักษณ์ในแง่ลบ ผมจึงต้องการสร้างสถานที่ที่เป็นจุดศูนย์รวมของคนในชุมชน ให้เข้ามาใช้งานในเชิงสร้างสรรค์ โดยวัสดุที่ใช้นั้น ผมเลือกวัสดุจากตู้คอนเทนเนอร์เก่า ซึ่งสะท้อนความเป็นท่าเรือคลองเตย และเลือกใช้เฉดสี Brown เป็นแบบ Monochrome ครับ

UploadImage