ปรเมศวร์ ธนะเพิ่ม (เน็ต) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา

SPU News

โดย suchart

ปรเมศวร์ ธนะเพิ่ม (เน็ต)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา

ผลงาน : Community Cultural Center
รางวัล Bronze Award โครงการ Nippon paint Young Designer Awards 2015


         Community Cultural Center คือ ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านท้องฝาย อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการสืบสานวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชนให้คงอยู่และปรับให้เข้ากับโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งเน้นให้ชาวบ้านในชุมชน และชุมชนใกล้เคียงเข้ามาเป็นผู้ใช้งานโดยใช้พื้นที่แห่งนี้ในการเรียนรู้ การสร้างอาชีพ มีการแชร์แนวคิดต่างๆ ภายในชุมชน เนื่องจากที่นี่เป็นบ้านเกิดของผม ผมจึงอยากพัฒนาบ้านเกิด ด้วยผลงานทางสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นสาขาที่ผมรักและเลือกเรียนครับ
         แนวคิดของตัวอาคาร ผมเลือกใช้วัสดุที่ทำจากไม้ไผ่ ซึ่งหาได้ง่ายภายในชุมชน เนื่องจากต้นไผ่นั้นโตเร็ว สามารถซ่อมแซมได้ง่าย ส่วนสีที่ใช้ ผมเลือกใช้สีของผ้าทอในชุมชน เพื่อสร้างเอกลักษณ์ และสร้างคุณค่าทางจิตใจให้คนในชุมชนครับ


UploadImage