“เรียนแล้วไม่ต้องกลัวตกงาน” สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 1 ใน 5 สาขาที่ขาดแคลนของประเทศ

SPU News

โดย suchart


“เรียนแล้วไม่ต้องกลัวตกงาน”
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
1 ใน 5 สาขาที่ขาดแคลนของประเทศ

UploadImage
UploadImage