การสร้างบุคลิกภาพแบบตะวันตก

SPU News

โดย suchart

การสร้างบุคลิกภาพแบบตะวันตก
         วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ในการอบรมบุคลิกภาพและมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นครินทร์ ทั่งทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ ถ่ายทอดเทคนิคให้น้องๆ เพื่อเพิ่มบุคลิกภาพ และความมั่นใจในการเข้าสังคม

UploadImage