SPU : "อยากเรียนคณะบริหารธุรกิจ" เลือกเรียนสาขาไหนดี? ที่นี่มีคำตอบ...คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม

SPU News

โดย kanokpong sartsang

UploadImage
" อยากเรียนคณะบริหารธุรกิจ " เลือกเรียนสาขาไหนดี?
คณะนี้เค้ามีเปิดสอนสาขาอะไรกันบ้าง น้องๆ ดูตามนี้ได้เลย
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
1.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน *** New
2.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล *** New ปี 60 เปิด แน่นอน
3.สาขาวิชาการเงิน
4.สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ
5.สาขาวิชาการจัดการ
6.สาขาวิชาการตลาด
ศึกษาข้อมูลสาขาวิชาได้ที่ http://bit.ly/2f3PyHs
รับสมัครโควต้าพิเศษ 60 วันนี้ - 25 ธ.ค. 59
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
#พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงวิ่งแซงโลกให้ทัน#ทำเรื่องเรียนให้เป็นเล่นทำเรื่องเล่นให้เป็นเงิน!#คณะบริหารธุรกิจ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม # เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง