ก้าวแรก...สู่ฝัน ที่น้องๆจะได้สัมผัสกับตัวจริง ประสบการณ์จริงในรั้ว SPU

SPU News

โดย suchart

UploadImage