2 สาวเก่ง คณะศิลปศาสตร์ กับโอกาสเปิดประสบการณ์เรียนรู้ ณ ประเทศญี่ปุ่น โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

SPU News

โดย suchart

2 สาวเก่ง คณะศิลปศาสตร์
กับโอกาสเปิดประสบการณ์เรียนรู้ ณ ประเทศญี่ปุ่น
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

“Japanese Language and Culture Program”
ณ มหาวิทยาลัยนาระ กักคุเอ็น
(Nara Gakuen University)

         “รู้สึกดีใจมากที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน เพราะเวลาอยู่ในห้องเรียนเราตั้งใจเรียนมากๆ มีการซักถาม ตอบคำถามอาจารย์ตลอด และยังทำคะแนนได้เกรด A ในภาษาญี่ปุ่นทุกเทอม อาจารย์เห็นว่าเรามีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น สามารถพูดได้ เขียนได้ อ่านได้พอสมควร และมีบุคลิกภาพที่สามารถเอาตัวรอดในวัฒนธรรมต่างแดนได้ เพราะการไปแลกเปลี่ยนครั้งนี้ ต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ภาษา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ มารยาทในการเข้าสังคมของคนญี่ปุ่น และจะไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้คนญี่ปุ่นได้รับรู้ด้วย โดยได้เตรียมการแสดงรำไทย และแม่ไม้มวยไทย ซึ่งเป็นศิลปะประจำชาติไทยที่งดงามและน่าสนใจไปเผยแพร่
         ก่อนเดินทางก็เตรียมหาข้อมูลจากรุ่นพี่และเพื่อนๆ ที่เคยไปมาแล้วในโครงการนี้ เราจะได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น ไปเรียนชงชาใส่ชุดกิโมโน วาดภาพศิลปะแบบญี่ปุ่น และเรียนทักษะภาษาญี่ปุ่น และยังได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของคำาศัพท์ ไวยากรณ์ ภาษา ที่จะนำไปใช้พูดและเรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นด้วย ว่าเค้ามีกฎระเบียบและมารยาทอย่างไรบ้าง เช่น เรื่องการทิ้งขยะ การเข้าคิวต่อแถวและมารยาทในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ”
         “พี่บลู” คาดการณ์ว่า ประสบการณ์ในครั้งนี้จะทำให้สามารถเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่นและสามารถสื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องมากขึ้น และนำมาปรับใช้ในชีวิตจริง เมื่อได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นทั้งในประเทศไทยและที่ประเทศญี่ปุ่น


UploadImage

         ก่อนหน้านี้เป็นคนชอบเรื่องญี่ปุ่นอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นประเทศ วัฒนธรรม ประเพณี ดูหนัง ฟังเพลงญี่ปุ่น ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเอง ซื้อดิกชันนารีมาหาคำแปล เข้าคอร์สเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น อยากสื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้ เมื่อมาเรียนสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลือกเรียนภาษาที่ 3 เป็นภาษาญี่ปุ่นที่เราชอบอยู่แล้วบวกกับความตั้งใจในเวลาเรียน และมีความสามารถพิเศษในการแสดงออก จึงได้ถูกคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากโควต้า 1 ใน 2 คน
         คิดว่าโอกาสที่ได้รับครั้งนี้เหมือนเป็นใบเบิกทางให้เราในการสมัครงาน เป็นกำไรให้กับชีวิต ว่าครั้งหนึ่งที่เราได้รับเกียรติเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น ถึงจะเป็นช่วงเวลาแค่ 1 เดือน แต่มันมีความหมายที่จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมาย นับว่าเป็นประสบการณ์ที่พิเศษมากที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่น และเมื่อใกล้เวลาที่จะได้ไปยิ่งรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่ความฝันจะเป็นจริงแล้วนะ ที่จะได้ไปเรียนภาษากับเจ้าของภาษา จะได้ไปสื่อสารกับคนญี่ปุ่นจริงๆ
         “พี่แคท” ฝากเคล็ดลับถึงน้องๆ ที่เลือกเรียนภาษา คือภาษามันยากเพราะมันไม่ใช่ภาษาบ้านเรา เราควรที่จะฝึกฝนสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเรื่องคำศัพท์ ถ้าเราไม่ได้คำศัพท์ เราก็จะแปลประโยคนั้นไม่ออก ต้องจำคำศัพท์ ทำแบบฝึกหัดและอ่านหนังสือเยอะๆ ดูหนังฟังเพลงของภาษานั้นๆ จะช่วยได้เยอะเลยค่ะ
         มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาต่างๆนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ จึงมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ในรูปแบบของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนขอมหาวิทยาลัยศรีปทุม ไปศึกษาแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและภาษา เป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้และประสบการณ์จริงในต่างแดนให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี