ม.ศรีปทุม จับมือ CHALACHOL Academy สร้างนักบริหารและผู้ประกอบการ ด้านธุรกิจซาลอนมืออาชีพ

SPU News

โดย suchart

ม.ศรีปทุม จับมือ CHALACHOL Academy
สร้างนักบริหารและผู้ประกอบการ
ด้านธุรกิจซาลอนมืออาชีพ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ CHALACHOL Academy ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการจัดการเรียนการสอนด้าน “การจัดการธุรกิจซาลอน (Salon Business Management)” เพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะก้าวไปเป็นผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจซาลอนในอนาคต โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานที่ปรึกษา โรงเรียนเสริมสวยชลาชล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ณ Exhibition Hall อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน