พี่มะเหมี่ยว กัญชพร รณรงค์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

SPU News

โดย suchart

พี่มะเหมี่ยว
กัญชพร รณรงค์
ศิษย์เก่าสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์
คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นักวาดภาพประกอบ บริษัท สตูดิโอไฮฟ์
(Studio Hive Co.,Ltd.)


UploadImage