ปาริชาติ บัวดิศ ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปนิกบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดี เวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

SPU News

โดย suchart

ปาริชาติ บัวดิศ
ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปนิก บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดี
เวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

“ศรีปทุม ให้ความรู้ ให้โอกาส
ให้ประสบการณ์ และสร้าง
สถาปนิกที่มีคุณภาพ”

         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทำให้เราได้ทั้งความรู้ที่มาจากการสอนของอาจารย์ จากรุ่นพี่ที่เราไปช่วยงานหรือแม้แต่ตอนทำกิจกรรมที่บางทีเราคิดว่ามันไร้สาระ แต่เอาเข้าจริงมันกลับช่วยเราอย่างมาก เช่น ความอดทนต่อการทำงานหนัก การอดทนต่อการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ ความรู้ในการนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบต่องาน และอีกมากมาย การได้เรียนที่ศรีปทุมสำหรับเราคือการได้รับโอกาสที่ดีมากค่ะ
         การทำงานใน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ต้องปรับตัวพอสมควรค่ะ เพราะตอนเรียน เราค่อนข้างมีอิสระทางความคิด การตัดสินใจ การปฏิบัติ เราสามารถที่จะกำหนดได้เอง ว่าเมื่อไรเสร็จ แค่ไหนพอ แต่เมื่อทำงานบริษัท คนที่ตัดสินใจไม่ใช่แค่เรา เพราะเรามีทีม มีหัวหน้า มีเจ้าของงาน และแต่ละ Project ก็ต้องประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ต้องมีการวางแผนทั้งแบบก่อสร้าง การเงิน การตลาด การบริหารการก่อสร้าง การบริหารจัดการคน แต่ด้วยความที่เราเรียนมาทั้งศาสตร์และศิลป์ เราเลยปรับตัวได้ง่าย เปิดรับความรู้ใหม่ได้ เพื่อนำไปต่อยอด
         มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ และมีชื่อเสียงระดับแนวหน้าของประเทศ เน้นการสอนจากผู้มีประสบการณ์จริง มีความรู้จริง มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับนานาชาติ ซึ่งตัวเองเคยได้มีโอกาสไป Workshop กับมหาวิทยาลัย Sugiyama จากประเทศญี่ปุ่น และหน่วยงานในประเทศ อาทิ สมาคมสถาปนิกสยามฯ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เป็นต้น ซึ่งเป็นโอกาสและประสบการณ์ที่มากกว่าความรู้ในห้องเรียน และยังเป็นใบเบิกทางในการออกไปทำงานหลังจากที่เราเรียนจบจากมหาวิทยาลัยไปแล้วด้วย