วิชญ์ชาญ หวานชิต ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นักออกแบบอิสระ

SPU News

โดย suchart

วิชญ์ชาญ หวานชิต
ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
นักออกแบบอิสระ

“ศรีปทุม ได้มอบความรู้ และประสบการณ์ สำหรับใช้ในการทำงานจริง ในระดับที่ทำให้ผม
สามารถทำงานได้ทุกอย่างในสายงานทางสถาปัตยกรรม”

         ปัจจุบันเป็นนักออกแบบอิสระครับ งานฟรีแลนซ์ที่รับทำก็จะมีหลายหลายประเภท เช่น งานออกแบบสถาปัตยกรรม งานออกแบบภายในงานประกวดแบบ ทำ Presentation 3D Perspectives มีการเขียนแบบบ้าง และเปิดสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม เป็นคอร์สแล้วแต่ช่วงเวลา
         ชีวิตการทำงานฟรีแลนซ์ เหนื่อยกว่าทำงานประจำ ในบางครั้งช่วงที่รับงานเข้ามาเยอะ เพราะต้องเร่งรีบทำงานให้เสร็จตามเวลา ในหลายๆ ครั้งมีงานเข้ามามากกว่า 5-8 งาน ในเวลาเดียวกัน ต้องจัดตารางการทำงานดีๆ บางครั้งอาจจะไม่มีเวลาพักผ่อนเลย แต่ข้อดีของการรับงานฟรีแลนซ์ คือความอิสระในการทำงาน อิสระในการรับงาน ช่วงเวลาที่ไม่มีงาน สามารถไปไหนมาไหนได้ ทำอะไรก็ได้ รับงานได้หลายงานพร้อมกัน และถ้าช่วงไหนรับงานมาก ก็อาจมีรายได้มากกว่างานประจำ แต่บางช่วงที่งานน้อย รายได้ก็จะน้อยตาม แต่สิ่งที่ได้กลับคืนมาคือเวลาครับ
         ฝากถึงน้องๆ ที่อยากเป็นนักออกแบบ อยากเป็นสถาปนิก “เตรียมพร้อมให้มากที่สุด” ครับ ต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมที่จะเรียนให้มากที่สุดครับ เพราะการเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เหนื่อยแต่สนุกครับ ต้องให้เวลากับการเรียนรู้และการทำงานให้มากๆ และเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุดในช่วงเวลาที่เรียน เพื่อพร้อมที่จะเป็นสถาปนิกเต็มตัวครับ และต้องหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากในห้องเรียนด้วยครับ