ขยายโอกาสการศึกษาให้ช่างทำผม บูธประชาสัมพันธ์ ในงาน Final Project “HAIR PASSION SHOW 2015

SPU News

โดย suchart

ขยายโอกาสการศึกษาให้ช่างทำผม
         
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ออกบูธประชาสัมพันธ์ ในงาน Final Project “HAIR PASSION SHOW 2015 เพื่อเปิดโอกาสให้ช่างทำผมและผู้ที่สนใจ ได้รับความรู้ สร้างความเข้าใจ การเข้าศึกษาต่อด้าน “การจัดการธุรกิจซาลอน (Salon Business Management)” โดยการเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ลาภศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ “อาชีพช่างทำผมไทยกับการศึกษาปัจจุบันเพื่อเตรียมรับ AEC” ณ ลานฮอลล์ ชั้น1 เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ