ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ (มาร์ค) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยบูรณการภาพพื้นที่และสังคม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

SPU News

โดย suchart

ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ (มาร์ค)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยบูรณการภาพพื้นที่และสังคม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อาจารย์มากความสามารถ
ผู้เชี่ยวชาญด้านงานผังเมือง

การเข้าไปวางผังที่อยู่อาศัยชุมชนแออัด
การลงพื้นที่เข้าไปพูดคุยปัญหาดูสภาพแวดล้อมจริงกับชาวบ้าน
คืองานที่ชื่นชอบ ความเป็นกันเองกับนักศึกษา
ทำให้นักศึกษาได้เรียนสถาปัตยกรรมอย่างสนุกสนาน


การศึกษา
ปริญญาเอก: Dr.rer.pol. (Planning) มหาวิทยาลัยแห่งเมืองคาสเซิล, เยอรมนี
ปริญญาโท: M.Sc. (Urban Environmental Management) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ปริญญาตรี: สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์
สถาปนิก PIDEA Design and Consultant CO., LTD.
สถาปนิก CU Enterprise CO., LTD.
นักวิจัยและปฏิบัติงานโครงการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มูลนิธิชุมชนไท และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ความเชี่ยวชาญ
UploadImage
• ปฏิบัติการวางแผนและกรณีศึกษาเพื่อการพัฒนา
• การวางผังที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย
• การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน

SPU มุมโปรด
ห้องทำงาน ครับ
กิจกรรมในคณะ
กิจกรรมบรรยาย เสวนา เช่น The Professional ep.1 : Organic Architecture
: Wood & Bamboo

ความประทับใจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้อิสระทางความคิด ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และไม่สิ้นสุด
ดูแลนักศึกษาอย่างไร
เราดูแลนักศึกษาให้เหมือนบ้านหลังที่สองครับ เพราะนักศึกษาแต่ละคนมาจากหลากหลายจังหวัด สิ่งนี้จึงเป็นจุดแข็งของคณะเราครับ ซึ่งนักศึกษาสามารถปรึกษาเรื่องส่วนตัวกับอาจารย์ได้อย่างเป็นกันเอง


UploadImage

เคล็ดลับในการสอน
พยายามสอดแทรกเรื่องจริงหรือสิ่งที่นักศึกษาสนใจในเนื้อหาที่กำลังสอน เพื่อให้นักศึกษารู้สึกว่าการเรียนการสอนเป็นเรื่องใกล้ตัว สามารถนำไปปรับใช้ได้ครับ
ทำไมต้องเรียน “ สถาปัตย์ SPU ”
ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นแบบ House Studio ซี่งเป็นที่แรกของประเทศไทย โดยทุกวิชาในคณะจะเชื่อมโยงกันเป็นการเรียนที่ใช้เวลาคาบเกี่ยวระหว่างชั้นปีที่ 2-3 มีการสอนแบบมองภาพรวมของเด็ก เพื่อให้ได้องค์ความรู้ และประสบการณ์ที่ครบถ้วน ซึ่งจะทำให้รู้ว่าเด็กแต่ละคนเก่งอะไร อ่อนอะไร จะได้เติมความรู้ในส่วนนั้นให้เด็ก อีกทั้งนักศึกษาจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ ราวกับว่าได้ทำงานในบริษัทสถาปนิกจริง ซึ่งภายในบริษัทนี้ จะมีอาจารย์ที่ทำหน้าที่เหมือนเป็น BOSS ของบริษัท มีรุ่นพี่ปี 3 เป็น Senior หรือ สถาปนิกอาวุโสคอยสอนงาน มีรุ่นน้องปี 2 เป็น Junior สถาปนิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงานในบริษัท ซึ่งจำลองระบบออฟฟิตจริงๆ สามารถพูดได้ว่านักศึกษาที่จบจากศรีปทุม พร้อมที่จะออกไปทำงานจริง โดยไม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกับการทำงานจริง