SPU : ผู้บริหารคลินิกการแพทย์แผนไทย ม.ศรีปทุม ร่วมพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย พร้อมมอบของที่ระลึก อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

SPU News

โดย kanokpong sartsang

UploadImageคลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร โดยมี นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธี ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี คุณหมอ ชาคริยา หลิน (แพทย์แผนไทย) เป็นผู้แทนคลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบของที่ระลึกให้แก่ประธานในพิธีฯ  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559  ที่ผ่านมา
#SPU #SRIPATUM #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง 

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage