ร่วมทำบุญมหากุศลถวายผ้ามหากฐินสามัคคี ประจำปี 2559 สมทบสร้างพระอุโบสถ และซุ้มประตูโขง

SPU Activity

โดย nattaporn

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ร่วมทำบุญมหากุศลถวายผ้ามหากฐินสามัคคี ประจำปี 2559
สมทบสร้างพระอุโบสถ และซุ้มประตูโขง

วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2559 
ณ วัดหนองหัวปลวก, วัดม่วงเฒ่า, วัดสุขสำราญ และวัดปทุมรัตนาราม 
อ.โพธิ์ประทับช้าง, อ.สามง่าม, อ.วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร  
 
สอบถาม : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2329, 2138