SPU : ปฐมนิเทศนักกีฬาทุน ม.ศรีปทุม “58

SPU Activity

โดย Admin Spublog

   สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงาน “ปฐมนิเทศนักกีฬาทุน มหาวิทยาลัยศรีปทุม” ประจำปีการศึกษา 2558     โดยมี ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี ให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติในฐานะนักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อที่จะเป็นตัวแทนนักศึกษาในการสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอุดมศึกษา, เยาวชน และในนามทีมชาติไทยต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา
โดยในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารของคณะภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติตัวต่อการเรียนการสอนของนักกีฬา” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวต่อการเรียนและการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี ซึ่งวิทยากรที่เข้าร่วมบรรยายในครั้งนี้ประกอบด้วย
1.) อาจารย์ธรรมศักดิ์ เสนามิตร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์
2.) อาจารย์วรรณี งามขจรกุลกิจ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์
3.) อาจารย์มาลิวรรณ บุญพลอย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
--- สำหรับนักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 181 คน จาก 16 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย...
1 กอล์ฟ
2 เปตอง
3 ยูโด
4 เทควันโด
5 ฟุตซอล
6 บาสเกตบอล
7 วอลเลย์บอล
8 วอลเลย์บอลชายหาด
9 หมากล้อม
10 เทเบิลเทนนิส
11 เทนนิส
12 ฟันดาบ
13 แบดมินตัน
14 คาราเต้-โด้
15 ฟุตบอล
16 โมโตครอส

คลิกชม...http://www.spu.ac.th/news/46236