Mathias Huysmans (Mat) สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ จากประเทศเบลเยียม (Belgium)

SPU News

โดย suchart

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฯ
ทำให้ผมรักประเทศไทย จึงกลับมาอีกครั้ง
และเรียนต่อที่ ม.ศรีปทุม

 

Mathias Huysmans (Mat)
สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ
จากประเทศเบลเยียม (Belgium)

         หลงใหลมนต์เสน่ห์ของประเทศไทยตั้งแต่ที่ได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชอบวัฒนธรรมและประเพณีของไทย ชอบเข้าวัดทำบุญไหว้พระ และท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ซึ่งมีความสวยงามมาก ทำให้ตัดสินใจมาเมืองไทยอีกครั้ง และคิดว่าอยากจะอยู่นานๆ จึงตัดสินใจที่จะเรียนต่อ ซึ่งตนเองอยากเรียนเกี่ยวกับด้านธุรกิจการบินและได้รู้ว่าที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดสอนสาขาวิชาธุรกิจการบิน ในหลักสูตรนานาชาติด้วย พอได้มาเรียนก็รู้สึกประทับใจทั้งอาจารย์และเจ้าหน้ำที่ให้ความสำคัญกับนักศึกษา เอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดี มีห้องจำลองการบิน อุปกรณ์เครื่องมือ อาคารสถานที่ที่ทันสมัย ที่สำคัญชอบยูนิฟอร์มมากครับดู Professional ดี ด้านการเรียนมีความแตกต่างจากการเรียนที่ประเทศเบลเยียม คือที่นั่นจะเรียนอย่างเดียว ไม่มีการทำกิจกรรมใดๆ แต่ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผมได้เรียนควบคู่กับการทำกิจกรรมต่างๆไปด้วย เช่น พิธีไหว้ครู ผมได้เป็นตัวแทนถือพานในพิธีไหว้ครู และเป็นตัวแทนของคณะประกวดดาว-เดือน รู้สึกชอบและสนุกสนานมากๆ ที่ได้ทำกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้พร้อมกับเพื่อนๆ หลากหลายภาษา ในอนาคตคาดว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะทำงานที่ประเทศไทย เพราะผม "รักประเทศไทย"