SPU : ม.ศรีปทุม “สวดมนต์ นั่งสมาธิ เสริมบุญบารมี สร้างความดีทุกภพชาติ” ครั้งที่ 19

SPU Activity

โดย Admin Spublog

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกับ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “สวดมนต์ นั่งสมาธิ เสริมบุญบารมี สร้างความดีทุกภพชาติ” ครั้งที่ 19 โดยมี อาจารย์ธนภณ สมหวัง อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เป็นผู้นำสวดมนต์และปฏิบัติสมาธิภาวนา ให้กับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโครงการครั้งนี้ ณ ลานธรรมศรีปทุม ชั้น2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา