SPU : ม.ศรีปทุม ร่วมใจ จิตอาสา ทำความดีเพื่อพ่อ บริการรับย้อมผ้าดำฟรี

SPU News

โดย kanokpong sartsang

UploadImageคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดย ผศ.ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  จิตอาสาร่วมใจทำความดี จัดทำโครงการย้อมผ้าดำให้ประชาชนฟรี เพื่อให้ประชาชนมีเสื้อดำไว้ใส่แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ซึ่งเป็นการเดินตามรอยพ่อเท้าพ่อ ช่วยในการประหยัด แบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณลานด้านหน้า ทางเข้าลานจอดรถชั้นใต้ดิน อาคาร 11  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเริ่มมีบุคลากรSPU และประชาชนเข้ามาใช้บริการย้อมผ้าดำมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้โครงการจิตอาสาดังกล่าว ยังจัดทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม  ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#SPU #SRIPATUM #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง