อัศวิน ดำศิลป์ (โอ๋) ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

SPU News

โดย suchart

อัศวิน ดำศิลป์ (โอ๋)
System Engineer, Apar Technology (Thailand)
ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

ประสบการณ์การทำงาน
         ทางบริษัท Apar Technology (Thailand) ได้ส่งพี่ไปเป็น Outsource ให้กับบริษัท Advance Info Service เพื่อดูแลระบบ Server รวมไปจนถึง Application ต่างๆ ที่ตัวเองรับผิดชอบ พร้อมทั้งตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบติดต่อประสานงานกับทีม Operation และ ผู้ออกแบบระบบ เพื่อแก้ใขปัญหา พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นรวมไปจนถึง Flow การทำงานของระบบ Infrastructure เป็นอย่างไร ลักษณะงานจะออกไปทางวิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ปัญหา และวิธีการดำเนินการแก้ไข พร้อมให้คำปรึกษาครับ
         พี่เป็นคนที่ชอบคิดวิเคราะห์ ชอบแก้ใขปัญหา และชอบทำอะไรที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Server และ Network อยู่แล้ว ซึ่งงานที่ทำก็ตอบโจทย์ได้ดี พี่คิดว่าคนเราถ้าทำในสิ่งที่รัก สิ่งที่ชอบคงไปได้ไกล
การนำความรู้จากการเรียนมาทำางานจริง
         ความรู้ที่ได้จากการเรียนที่ ม.ศรีปทุม บอกได้เลยว่าสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานได้เกือบทั้งหมดครับ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ การเขียนโค้ด การคิดเลขสมการต่างๆ การวิเคราะห์โค้ด แล้วนำมาปรับแก้ให้ดีกว่าเดิม อะไรพวกนี้ล้วนเป็นพื้นฐานหรือ Logic ทุกอย่างล้วนเป็นความรู้ให้เราและสามารถนำมาเป็นแบบอย่างหรือรูปแบบขั้นตอนในการคิดได้ทั้งนั้น
ผลงานตอนเป็นนักศึกษา SPU
         มีหลายรางวัลนะครับ แต่ที่ชอบจริงๆ คือรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโครงานสหกิจศึกษาครับ ซึ่งร่วมด้วยมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่อยู่ในภาคกลางตอนบนทั้งหมด ตอนนั้นพี่และเพื่อนๆ ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่บริษัท โกลบอล อาร์แอนด์ดี จำกัด และทำโปรเจคเครื่องผสมสารเคมี (Gas Blending Unit) ขึ้นมาเพื่อใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทนการนำเข้าจากต่างประเทศอย่างเดียว และได้นำผลงานเข้าประกวดจนได้รับรางวัลชนะเลิศ
         และอีกโครงการที่ ม.ศรีปทุมจัดขึ้นร่วมกับ SIPA เช่น โครงการบ่มเพาะนักศึกษาเพื่อเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมพร้อมกับมีการจัดสอบ Certificate ITPE และประกวดเขียน Application IOS และ Android เกี่ยวกับ Application for Learning England ซึ่งพี่ได้ Certificate การเข้าร่วมโครงการเขียน Application และ ITPE (IP) ซึ่งความรู้ทาง IT รอบด้านมากครับ
พูดถึง SPU
         แน่นอนครับมาเรียนสิ่งที่ได้คือความรู้ตามสาขาที่เรียนอยู่แล้ว แต่นอกจากความรู้แล้ว ม.ศรีปทุมยังมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักศึกษาได้ทำร่วมกันอยู่เสมอ ทำให้ได้รู้จักการทำงานเป็นทีม การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง การคิดวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนมากยิ่งขึ้น พี่จึงได้ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพมาด้วย ซึ่งมัน
เป็นทักษะสำคัญเลยนะครับในการทำงาน
ฝากถึงน้องๆ
         สำหรับน้องๆ ที่สนใจมาเรียนที่ ม.ศรีปทุม ไม่ว่าจะเป็นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณะอื่นๆ ลองมองหาสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองรักครับ รักอันไหนชอบอันไหนเลือกสิ่งนั้น พี่เชื่อเสมอว่า สิ่งไหนที่เราชอบหรือรักและตั้งใจทำให้ดี ความสำเร็จไม่ว่าจะการเรียน ความก้าวหน้าในการทำงานหรือทุกอย่าง มันย่อมมีแต่สิ่งดีๆ เสมอครับ


UploadImage

" นอกจากความรู้แล้ว ม.ศรีปทุมยังมีการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ให้นักศึกษาได้ทำร่วมกันอยู่เสมอ จึงได้รู้จัก
การทำงานเป็นทีม การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
การแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง การคิดวางแผน
อย่างเป็นขั้นตอนมากยิ่งขึ้น "