ภาณุมาส มาลาเจริญ (ปิง) ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

SPU News

โดย suchart

" การทำงานสาย IT ในอนาคต ภาษาอังกฤษจำเป็น
อย่างมากอยากให้น้องๆ ตั้งใจเรียนรับรองว่าผลลัพธ์
ที่ได้แตกต่างจากคนที่ไม่เก่งภาษาหลายเท่าตัวมาก
...โลกนี้ไม่ได้มีแค่ประเทศไทย "

ภาณุมาส มาลาเจริญ (ปิง)
System Engineer บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จบการศึกษาจากโรงเรียนหอวัง

ประสบการณ์การทำางาน
         System Engineer มีหน้าที่ดูแลและแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้ระบบ Server สามารถใช้งานต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นงานเชิงเทคนิคที่ท้าทายสำหรับพี่ครับ โดยส่วนตัวพี่ก็ชอบเทคโนโลยีอยู่แล้ว และเรื่องใกล้ตัวที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้น ในเรื่องของระบบปฏิบัติการ Operation System (OS) เช่น Windows นั่นเองครับ และในตำแหน่งงานของ System Engineer สามารถเติบโตได้อย่างไม่จำกัดครับ เพราะไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหน แต่สิ่งที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้อุปกรณ์ชิ้นนั้นสามารถทำงานได้ นั่นก็คือระบบปฏิบัติการครับ ถ้าเราเข้าใจพื้นฐานโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ ก็สามารถนำไปต่อยอดกับระบบปฏิบัติการอื่นได้ครับ
ผลงานตอนเป็นนักศึกษา SPU
         เริ่มจากชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมแข่งขัน “Microsoft Imagine Cup 2013” ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้คิดค้นนวัตกรรมที่สามารถช่วยโลกให้ดีขึ้น ตอนนั้นพี่และเพื่อนได้เกิดไอเดีย โครงการ “The Green Protector” ที่ช่วยแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ทราบ เมื่อมีการบุกรุกทำลายป่าไม้ แต่ผลสรุปจากแข่งขันครั้งแรกคือ ตกรอบแรกครับ แต่นั่นไม่ได้ทำให้พี่ยอมแพ้นะครับ กลับคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี และจากนั้นก็ได้ร่วมแข่งขันในโครงการ “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปีที่ 2” ซึ่งก็สามารถเข้าถึงรอบสุดท้ายและได้รับรางวัลชมเชย ได้ทุนการศึกษาจากบริษัท Samart ร่วมกับ สวทช.
         ส่วนรางวัลใหญ่ ได้จากการแข่งขัน โครงการ “ออมสินจากร้อยสู่เงินล้านปีที่ 2” ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้เงินรางวัล 200,000 บาท และได้โอกาสบินไปทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งเป็นรางวัลที่พี่ภูมิใจที่สุดครับ
พูดถึง SPU
         สิ่งที่ได้จากการเรียน ไม่ใช่แค่ใบปริญญาแผ่นเดียวครับ นอกจากความรู้ประสบการณ์แล้ว ยังมีโอกาสที่คณบดีและอาจารย์ คอยให้การสนับสนุนให้คำปรึกษา ส่งเสริมและผลักดันให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ก้าวไปสู่จุดสูงสุดในสายงานอาชีพครับ ทุกๆ ครั้งที่มีการอบรม เพื่อเพิ่มความสามารถในสายอาชีพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พวกเราจะได้รับโอกาสนั้นเสมอๆ ทำให้เราได้เตรียมความพร้อมก่อนที่ลงไปทำงานจริง ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก
ฝากถึงน้องๆ
         อยากให้น้องๆ ตั้งใจเรียนครับ การเรียนนั้นมีระยะเวลาแค่ 4 ปี แต่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต ถ้าน้องๆ สามารถคิดถึงเหตุผลในข้อนี้ ไม่ว่าจะเวลาสอบ หรือ เวลาเรียน น้องๆ จะมีความตั้งใจมากขึ้นครับ อยากฝากเทคนิคในการทำข้อสอบแถมไปด้วยโดยเฉพาะการสอบข้อเขียน ลองนึกว่าถ้าน้องเป็นอาจารย์ จะให้คะแนนที่น้องเขียนลงไปในข้อสอบกี่คะแนน รับรองว่าน้องๆ จะไม่มีทางส่งกระดาษเปล่าอย่างแน่นอนสำหรับการทำงานสาย IT ในอนาคต ภาษาอังกฤษนั้นจำเป็นอย่างมากครับ ถ้าอยากประสบความสำเร็จในอนาคต มีรายได้ดีๆ อยากให้น้องๆ ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษ ถ้าไม่เข้าใจจะเรียนพิเศษก็ได้ครับ รับรองว่าผลลัพธ์ที่ได้ แตกต่างจากคนที่ไม่เก่งภาษานั้นหลายเท่าตัวมาก “โลกนี้ไม่ได้มีแค่ประเทศไทย” ครับ