แสงมุกดา จีรพงษ์อุดม ศิษย์เก่าสาขาวิชา Hotel Management, Sripatum International College (SIC)

SPU News

โดย suchart

" คิดเสมอว่าถ้าเรากลัวเราจะไม่เก่ง
ถ้าเราไม่กล้าพูดกับต่างชาติ
เราก็จะไม่มีวันพูดภาษาอังกฤษได้ "

 

แสงมุกดา จีรพงษ์อุดม
อดีตพนักงานต้อนรับ
บน Eastern & Oriental Express Train
รถไฟขบวนที่หรูที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อาชีพปัจจุบัน ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และติดตั้งเครื่องหยอดเหรียญทั่วประเทศ

ศิษย์เก่าสาขาวิชา Hotel Management, Sripatum International College (SIC)
จบการศึกษาจาก โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM)

ทำไมเลือกเรียน SIC ม.ศรีปทุม
         เหตุผลแรกคือจบ I-TIM มา ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติอยู่แล้ว และต้องการต่อยอดทั้งด้านภาษาและด้านการจัดการโรงแรม ซึ่ง SIC ม.ศรีปทุม ตอบโจทย์ได้ดีที่สุด

เรียนหลักสูตรนานาชาติ รู้สึกอย่างไร
         เราได้พัฒนาทักษะทางภาษามากกว่าคนอื่น และได้มีเพื่อนต่างชาติที่ช่วยให้เราได้ฝึกฝนทักษะ ทั้งฟังและพูดได้ง่ายกว่า

พิชิตความกลัวภาษาอังกฤษอย่างไร
         คิดเสมอว่าถ้าเรากลัว เราจะไม่เก่ง ถ้าเราไม่กล้าพูดกับต่างชาติเราก็จะไม่มีวันพูดภาษาอังกฤษได้ เวลาเราสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ แล้วคนอื่นทึ่ง มันเป็นอะไรที่ดู Smart มาก

ภาษาอังกฤษเปลี่ยนอนาคตเราอย่างไร
         ทุกวันนี้โลกเปิดกว้างมาก คนที่ไม่มีทักษะทางด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ จะขาดโอกาสในหลายๆด้าน ยิ่งเข้า AEC ด้วยแล้ว ซึ่งถ้าเราเรียนหลักสูตรนานาชาติ เราจะได้ฝึกทั้งทักษะทางการพูด ฟัง อ่าน เขียนและฝึก Present งานเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งมันสามารถนำไปใช้งานได้จริงๆ ถ้าเรามีทักษะภาษาอังกฤษ เราจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่น เราจะได้ทำงานดีๆ งานที่ไม่ใช่ใครก็ทำได้ เป็นอะไรที่ภูมิใจเลยแหละ และทางด้านธุรกิจ เราก็ได้เปรียบ ถ้าเราจะทำการค้ากับต่างชาติ

ฝากถึงน้องๆ
         การเรียนหลักสูตรนานาชาติ คือการเปิดโอกาสให้ตัวเองนำคนอื่นไปอีก 1 ก้าว เปิดโลก เปิดมุมมองใหม่ๆได้ลองปฏิบัติงานจริง เรียนจบ ทำงานเป็น และสื่อสารกับเจ้าของภาษารู้เรื่อง น้องคิดว่าเขาจะพิจารณาให้เข้า
ทำงานไหม? คำตอบคือ : Absolutely Yes!!!!